Kontaktinformasjon

Veterinær
Ingeborg Bech
Prestegårdsveien 51
3530 Røyse

Mobil: +47 48 10 60 61
Epost: ib@hesteklinikken.no