Når hesten din må avlives

NÅR HESTEN DIN MÅ AVLIVES

Som tidligere hesteeier og alltid hundeeier vet jeg at det å måtte avlive et kjært dyr er veldig tungt, uansett årsak. Bortsett fra de tilstandene som gjør at hesten må avlives så fort som mulig, f.eks et brukket ben, er en planlagt avlivning ofte en avgjørelse som blir dyttet fremover og en ønsker ikke å tenke for mye på det. Men, det er viktig å huske på at som dyreeier har man et ansvar som også innebærer det å sørge for at hesten ikke skal lide eller ha kronisk smerte når situasjonen oppstår. Dersom det ikke er mulig å holde hesten fri for smerte eller sterkt ubehag er avlivning ofte det eneste riktige. Økonomiske årsaker som gjør at det ikke er mulig å behandle hesten er også en grunn for at avlivning kan være den riktige avgjørelsen. Mange snakker som regel med de nærmeste først og når henvendelsen kommer til veterinæren er det ofte godt gjennomtenkt. Likevel kan det være en god idè å diskutere det med en veterinær som kjenner hesten og dens sykehistorie før en tar den endelige avgjørelsen. Det er viktig at det er en veloverveid avgjørelse slik at man vet at det blir det riktige utfallet for hesten. Det vil gjøre det lettere å komme videre etter at hesten er død når en vet at den riktige beslutningen er tatt. Det å miste hesten sin oppleves for de fleste som et stort tap og vil ha behov for forskjellig form for støtte i tiden før og etter. Noen ganger vil tapet av hesten knyttes følelsesmessig til andre veldig triste og vanskelig episoder i livet og tapet av hesten føles derfor enda større. Tilknytningen mellom dyr og menesker kan være veldig sterkt, derfor er det viktig å ta hensyn til dette og anerkjenne dette som reelle følelser og sorg for dem som opplever det.

Mange lurer på hvordan en avlivning skjer og det er 3 forskjellige måter å avlive en hest humant på.

1. Slaktepistol (med ekspanderende kule). Hesten skytes på et bestemt sted i pannen, det går lynraskt og hesten dør umiddelbart. Den faller nærmest eksplosivt til bakken. Det er ikke nødvendig å ”blø” hesten etterpå. Det skal ikke være kramper dersom den blir skutt korrekt.

2. Boltepistol og avblødning. Hesten skytes på et bestemt sted i pannen med en boltepistol. Den dør ikke av dette, men blir bevistløs og dør av blodtap ved at pulsåren og venen i halsen blir skåret over. Hesten vil være stiv i kroppen inntil den dør av blodtapet.

3. Human avlivning ved injeksjon. Det blir plassert et intravenøst kateter i halsvenen, deretter blir hesten tungt sedert (bedøvet). Etter dette får den narkosemidler slik at den siger eller faller til bakken. Mange siger pent ned, men noen ramler litt kraftigere til bakken. Når den er i dyp narkose får den overdose av et annet sterkere narkosemiddel som først lammer hjernen, deretter hjertet. Hesten vil være avslappet gjennom hele prosedyren.

Alle har forskjellig oppfatning av hva som er best basert på tradisjon, erfaring og personlig etikk. Alle ovennevnte metoder er anerkjente som humane og går raskt. Jeg benytter avlivning ved injeksjon.

Jeg pleier å arrangere henting av hesten av kadaverbil slik at eier ikke behøver å tenke på dette. Dersom en avliving kan planlegges er det som oftest best på samme dag eller nær den dagen kadaverbilen kjører i området slik at hesten ikke blir liggende unødvendig lenge. Dersom hesten har pass skal dette følge hesten. Sko må fjernes.

Det er som oftest en god støtte å ha med noen som en kjenner, men jeg vil selvsagt gi den støtte som trengs uansett.